Prime Rib-eye Steak (Argentine)

£17.50

7oz/200g Or 8oz/250g £21.00 | 12oz/320g £27.00 | 18oz/500g £41.00

Category:
  • Description

Description

7oz/200g

Or
8oz/250g
£21.00
|
12oz/320g
£27.00

|

18oz/500g

£41.00